eigenWIJS kinderbegeleiding heeft een breed aanbod voor kinderen vanaf 4 jaar in de regio Roosendaal.

 

Het aanbod bestaat uit:

Aanbod

psychomotorische kindercoaching

Ik heb een achtergrond als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Ik ben leerkracht geweest van zowel onder-, midden- als bovenbouwgroepen.

Hierdoor heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met allerlei kinderen; ieder met zijn of haar eigen karakter, aanpak, kwaliteiten en valkuilen.

 

Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte vind ik altijd enorm interessant; zij waren & zijn voor mij de spreekwoordelijke "krenten in de pap".

Steeds weer vind ik het een mooie uitdaging om uit te vinden wat voor welk kind het beste werkte om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Mede door deze interesse en affiniteit heb ik in het regulier onderwijs ook heel wat ervaring opgedaan met kinderen die extra zorg nodig hadden, zowel in de klas als buiten de klas.

Vandaar ook dat ik op enig moment de opleiding Med SEN (Master of education in Special Educational Needs) ben gaan doen.

Met dat diploma op zak kon ik kinderen met leerproblemen nóg beter helpen en ondersteunen waar nodig.

 

Deze kennis en ervaring zet ik in mijn eigen praktijk bij eigenWIJS kinderbegeleiding natuurlijk ook in!

Nadat we m.b.v. psychomotorische kindercoaching de basis van een kind hebben verstevigd, kunnen we desgewenst ook gericht met het leerprobleem aan de slag.

 

Maar de ervaring leert dat juist door de basis te verstevigen een leerpobleem vaak al als minder heftig wordt ervaren.

 

 

Ik kijk dus steeds naar de ontwikkeling van een kind als geheel; zowel bij het onderzoek, als tijdens de behandeling heb ik oog voor:

 

         

 

          1. Visuele informatieverwerking:

 

Hoe een kind informatie binnenkrijgt via o.a. de ogen is enorm belangrijk bij het leren!

Ik ben visueel screener & trainer en aangesloten bij Functionele Oogzorg Nederland (FON).

 

Als visueel screener & trainer kijk ik o.a. naar de oogsamenwerking en of een kind goed kan richten en volgen met de ogen.

 

 

 

Wil je hier meer over weten?

Kijk dan vooral eens bij "visuele informatieverwerking"

 

 

 

 

 

          2. (Neuro-) motorische ontwikkeling:

 

Als psychomotorisch kindercoach heb ik veel kennis over de neuro-motorische ontwikkeling bij kinderen; ofwel de (primaire) reflexen die de bewegingsontwikkeling in gang zetten en de algehele motorische ontwikkeling bij baby's en kinderen.

 

Wat veel mensen niet weten is dat een neuro-motorische ontwikkeling die niet optimaal verlopen is, heel veel effect kan hebben op het leren en gedrag van een kind!

 

 Een kind kan bijvoorbeeld onzeker / faalangstig zijn of juist heel druk / clownesk gedrag laten zien.

Of een kind heeft een houterige motoriek of juist moeite met schrijven (& fijne motoriek).

Kinderen kunnen hoogtevrees hebben of regelmatig wagenziek zijn.

Een kind kan moeite hebben met lezen, rekenen, klokkijken, plannen, organiseren, het onthouden van de dagen van de week... te veel om op te noemen eigenlijk!!

 

En dat zou allemaal kunnen voortkomen uit niet geïntegreerde (primaire) reflexen... Gelukkig is daar via spel en beweging iets aan te doen.

 

 

Wil je hier meer over weten?

Kijk dan vooral eens bij "neuro-motorische ontwikkeling"

 

 

 

 

          3. Lichaamsbesef & ruimtelijke oriëntatie:

 

Een kind leert vanuit zichzelf de wereld steeds beter ontdekken; hiervoor moet het een goed ontwikkeld lichaamsbesef/lichaamsschema hebben.

Lichaamsbesef / lichaamsschema: het bewustzijn van het eigen lichaam, waar verschillende lichaamsdelen zich bevinden (en het aansturen hiervan) en waar het lichaam zich in de ruimte bevindt.

 

 

Dit alles is heel belangrijk voor de ruimtelijke oriëntatie (wat is boven / onder / voor / achter / hoog / diep / ver / dichtbij enz.).

En ruimtelijke oriëntatie is weer ontzettend belangrijk bij het leren lezen, schrijven en rekenen!

Zo moet een kind bijvoorbeeld weten waar het op een blad moet beginnen, hoe je moet beginnen met een letter/cijfer schrijven en in welke richting je moet werken met lezen, schrijven en rekenen.

 

 

 

 

 

 

Wil je hier meer over weten?

Kijk dan vooral eens bij "lichaamsbesef & ruimtelijke oriëntatie"

 

 

          4. Leerstijl & dominantie:

 

Iedereen heeft een voorkeur qua leren; de een leert beter door woorden en de ander beter door beelden.

Samen met een kind komen we er achter waar de voorkeuren liggen en hoe hij/zij het beste kan leren.

 

Dit heeft o.a. te maken met de dominantie (en voorkeur) van één van de hersenhelften.

Maar zoals je een dominante hersenhelft hebt, heb je ook een dominant oog, oor, hand en voet. Dit alles bij elkaar bepaalt hoe jij het beste informatie kunt binnenkrijgen en verwerken. Op basis van deze informatie kan ik een "dominantie-profiel" opstellen, waar je sterke en minder sterke kanten in kaart worden gebracht.

 

 

 

Wil je hier meer over weten?

Kijk dan vooral eens bij "leerstijl & dominantie"

 

 

 

 

 

 

          5. Stress-systeem:

 

Een kind kan door een eerdere negatieve ervaring al flink last van stress krijgen.

 

Bijvoorbeeld een kind wat moeite heeft met rekenen en zich de hele tijd tijdens de klassikale instructie druk maakt dat hij/zij een beurt van de juf krijgt en hardop iets moet uitrekenen, terwijl de hele klas meekijkt en luistert...

Of een kind wat moeite heeft met lezen en tijdens een leesles zenuwachtig is, omdat er misschien moeilijke woorden in de tekst zitten die hij/zij lastig kan ontcijferen... 

En kinderen die "presteren onder druk" moeilijk vinden en uit pure zenuwen bij iedere toets de helft niet meer weten, terwijl ze super goed geleerd hebben...

 

Stress is iets wat ook bij kinderen zeker niet onderschat moet worden! Het kan een flink effect hebben op de prestaties en het algeheel welzijn van een kind.

 

 

Wil je hier meer over weten?

Kijk dan vooral eens bij "stress-systeem"

 

Kindercoaching :
Een kindercoach kan een kind helpen wanneer het uit balans is.

Met een oplossingsgerichte begeleiding motiveert een kindercoach het ontwikkelen van bijvoorbeeld:
- het omgaan met emoties
- het ontdekken en inzetten van persoonlijke kwaliteiten
- het ontwikkelen van sociale vaardigheden
- het versterken van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar wat is nu eigenlijk psychomotorische kindercoaching?

 

Psychomotoriek :

De verbinding tussen het lijf (motoriek) en het brein (psyche).

Het brein stuurt het lichaam aan en de manier waarop het lijft functioneert heeft weer invloed op het functioneren van het brein. Dit uit zich zowel bij het leren als in het gedrag.

 

Psychomotorische kindercoach :

Een psychomotorisch kindercoach heeft kennis van o.a. de motorische ontwikkeling van kinderen en hoe deze optimaal kan verlopen.

Als psychomotorisch kindercoach kijk ik naar de ontwikkeling van een kind als geheel en probeert te achterhalen waar in de ontwikkeling een kind nog wat extra nodig heeft.

Met behulp van therapeutisch en creatief spel en het inzetten van verschillende bewegingsvormen helpt een psychomotorisch kindercoach een kind om weer beter in balans te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder een leerprobleem of gedragsprobleem kan heel veel meer zitten dan je in eerste instantie zou denken.

Ik vergelijk de basisontwikkeling van een kind wel eens met het bouwen van een huis.
Voordat je een stevig huis kunt bouwen (lees: een hoop kennis en vaardigheden kunt opbouwen), heb je eerst een stevige fundering nodig!

Deze "fundering" is niet bij alle kinderen stevig genoeg, omdat ze bijvoorbeeld in een eerdere fase in hun ontwikkeling bepaalde stappen hebben overgeslagen of door bijvoorbeeld onderliggende stress.

Ik kijk naar het kind als geheel en zal bij een onderzoek altijd proberen te achterhalen of er onderliggende problemen zijn.

Pas als we eventuele struikelblokken daarin goed hebben aangepakt, gaan we aan de gang met het probleem zelf.

 

De ouder(s) en het kind hebben hier zelf ook een belangrijke rol in!

 


Hiervoor kan ik een ruime hoeveelheid kennis en ervaring inzetten als psychomotorisch kindercoach, (voormalig) leerkracht en remedial teacher.

 

 

"een sterke basis voor de ontwikkeling van kinderen"

In de toekomst:

psychomotorische kindercoaching & kindercoaching

Remedial teaching

In de toekomst wordt het huidige aanbod van eigenWIJS nog verder uitgebreid met o.a. Speltherapie, Creatieve therapie en RMTi.