Werkwijze & tarieven

Intakegesprek

Screening / onderzoek

Aanbod overig

Er is praktisch van alles mogelijk. Hierbij valt te denken aan:

 

Voor ouders:

overleg op school met de leerkracht(en)

observatie in de klas

gesprekken met externen

 

Tarieven hiervoor zijn in overleg te bepalen, maar gefundeerd op het uurtarief voor een sessie.

 

 

Voor leerkrachten en scholen:

 observaties inclusief (beknopte & praktische) verslaglegging

screening (evt. jaarlijks) op visueel en/of motorisch gebied met advies op maat

 

Ook voor het begeleiden van kinderen met een arrangement en/of PGB heeft eigenWIJS iets te bieden.

 

 

Informeer vooral naar de mogelijkheden!

Dit wordt uitgevoerd tijdens de eerste sessie.

Het onderzoek duurt minimaal een uur tot maximaal anderhalf uur. Dit is mede afhankelijk van wat er allemaal onderzocht moet worden en of er nader onderzoek nodig is.

Ik kijk dan o.a. naar de visuele informatieverwerking, primaire reflexen, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie.

 

Bij jongere kinderen kan dit ook verspreid worden over 2 sessies, omdat het anders misschien te intensief kan zijn.

Alle resterende tijd in de 2e sessie wordt ingezet om (samen met u en uw kind) een plan van aanpak op te stellen en direct te starten met de begeleiding.

Hierbij geldt bij beide sessies het reguliere uurtarief.

 

Aan het einde van de sessie bespreek ik met de aanwezige ouder wat ik heb gezien en waar we mee gaan oefenen.

 

 

duur onderzoek: 60 - 90 minuten

eigenWIJS kinderbegeleiding werkt laagdrempelig, praktisch en oplossingsgericht.

Ieder kind is uniek en heeft begeleiding nodig die optimaal aansluit.

Daarom bied ik maatwerk door een traject zo goed mogelijk af te stemmen; samen met het kind en de ouders kijken we welke doelen het best bij het kind passen en hoe we die kunnen gaan bereiken.

 

In mijn praktijk volg ik hiervoor een vaste en doordachte werkwijze.

Zo is de gang van zaken voor iedereen duidelijk; dit is in het belang van het kind en het systeem (gezin, school, omgeving).

 

 

 

Ik werk deels in mijn eigen praktijk (aan huis), maar ben ook vaak onderweg om op locatie te werken. 

Voor een afspraak kan ik, in overleg, ook thuis of op school langskomen.

 

Een gesprek met één of beide ouders van een kind waarin de hulpvraag besproken wordt.

Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk in mijn praktijk.

 

Tijdens dit gesprek kunnen de ouders aangeven wat  bij hun kind de problemen op school (en eventueel thuis) zijn. Aan het eind van dit gesprek kan ik aangeven of eigenWIJS kinderbegeleiding hiervoor passende hulp kan bieden.

 

Wanneer na het kennismakingsgesprek blijkt dat eigenWIJS kinderbegeleiding aan de slag kan met de hulpvraag, krijgen de ouders een intakeformulier (mee naar huis) om in te vullen.

 

Dan wordt ook meteen een intakegesprek gepland.

 

 

duur gesprek: 15 - 30 minuten

Kennismakingsgesprek

Het  intakeformulier leveren de ouders, uiterlijk 5 dagen voor het geplande gesprek, weer  in bij eigenWIJS kinderbegeleiding.

Op deze manier heb ik een beter beeld van wat er speelt en welke ontwikkeling het kind heeft doorgemaakt en kan ik tijdens het intakegesprek gericht vragen stellen om zonodig ergens dieper op in te gaan.

 

Na afloop van het intakegesprek krijgen de ouders een begeleidingsovereenkomst mee, waarin wederzijdse afspraken en aanvullende informatie staan.

 

Ook wordt de eerste sessie gepland.

 

 

 

duur gesprek: 30 - 60 minuten

Sessie

45 minuten begeleidingstijd

15 minuten overleg met ouder(s) en kind:

ongeveer 5 minuten bij aanvang en 10 minuten bij het einde van de sessie.

 

Dit is inclusief oefeningen en materialen voor thuis.

 

 

duur sessie: 60 minuten

Verslag en/of gesprek onderzoek

Soms vinden ouders het prettig als de bevindingen uit het onderzoek op papier komen te staan en/of als er vervolgens een gesprek wordt ingepland om e.e.a. te verduidelijken.

Zo kunnen ze het thuis nog eens rustig nalezen of bijvoorbeeld met de leerkracht van hun kind delen.

Ook vinden veel ouders het fijn dat de andere ouder goed op de hoogte is en eventueel nog wat vragen kan stellen.

 

Hiervoor kan ik een verslag opstellen en desgewenst een gesprek inplannen.
 

 

 

duur gesprek: 15 - 45 minuten

Begeleiding

Nu kan de begeleiding dan echt gaan starten!

 

Alles wat ik aanbied tijdens de begeleiding zal, zo veel mogelijk, aangeboden worden in de vorm van spel en beweging.

Het mooie hiervan is dat dit de kinderen zo "eigen" is, dat ze meestal niet eens in de gaten hebben dat ze eigenlijk keihard aan het werk zijn!

 

 

Hoe lang een begeleidingstraject duurt, is afhankelijk van de hulpvraag en het plan van aanpak.

Samen met het kind en de ouders zullen we steeds tussentijds evalueren hoe het gaat en zullen we regelmatig bespreken wat er nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

Gemiddeld duurt een psychomotorisch begeleidingstraject 8 sessies, waarin ik een aantal vaste stappen doorloop.

 

Tijdens de begeleiding werk ik meestal alleen met het kind en zijn de ouders niet aanwezig bij de sessie.

De laatste 10 minuten van een sessie komt de ouder er bij en mag het kind beslissen wat er gedeeld wordt en wat hij/zij wil laten zien.

Ook het huiswerk wordt dan uitgelegd en meegegeven.

 

Aan het einde van een sessie worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd aan ouders. Zo kunnen ouders goed meekijken hoe ze de oefeningen thuis gaan uitvoeren. 

Dit "huiswerk" is een cruciaal onderdeel van de begeleiding; juist door de vele herhaling van langzaam en bewust uitgevoerde bewegingen kunnen we eventueel actieve reflexen weer naar de achtergrond krijgen of kunnen we de ogen goed trainen.

 

 

De inspanning van de ouders vormt een onmisbaar deel van de begeleiding!